Μέρα με τη μέρα γίνεται αντιληπτή η καταστροφή του πλανήτη που έχει προκληθεί τα τελευταία 100 χρόνια από την αλόγιστη χρήση πρώτων υλών, τόσο στην καθημερινότητά μας όσο και στις κατασκευές. Η οικολογία αρχίζει ολοένα και κερδίζει έδαφος. Αυτό που είναι στην ουσία οικολογία είναι η ορθολογική χρήση των φυσικών και ανεξάντλητων πόρων του πλανήτη για την εξυπηρέτηση των καθημερινών μας αναγκών εξασφαλίζοντας τη βιωσιμότητα του οικοσυστήματος, όπως είναι όχι μόνο ο ήλιος και ο άνεμος αλλά και οι θερμικές ιδιότητες των υλικών. 

Ας πάμε λοιπόν στα πιο απλά θέματα όπως είναι το κτίριο. Σε παγκόσμια κλίμακα τα κτίρια καταναλώνουν το μεγαλύτερο ποσοστό της ενέργειας, τόσο για την κατασκευή όσο και για τη συντήρησή τους. Σκοπός του βιοκλιματικού σχεδιασμού είναι να ελαχιστοποιήσει το λεγόμενο «οικολογικό αποτύπωμα» του κτιρίου ή αλλιώς να βελτιστοποιήσει την ενεργειακή του απόδοση χρησιμοποιώντας πολύ απλές και οικονομικές μεθόδους.  

Ο βιοκλιματικός σχεδιασμός ξεκινάει από το επίπεδο της αρχιτεκτονικής μελέτης, όπου ο αρχιτέκτων κάνει μια τέτοια διαρρύθμιση των χώρων ώστε το κτίριο να καταναλώνει λιγότερη ενέργεια. Στοιχεία που ο μελετητής λαμβάνει υπ όψιν του είναι ο φυσικός φωτισμός και σκίαση καθώς και ο φυσικός δροσισμός και ο αερισμός  του κτιρίου. Επίσης δίνεται έμφαση στην επιλογή των υλικών με τα οποία θα κατασκευαστεί το κτίριο. Όλα αυτά βέβαια με τη βοήθεια ψηφιακών μοντέλων προσομοίωσης της συμπεριφοράς του κτιρίου σε διάφορες κλιματολογικές συνθήκες. Το κόστος για την εκπόνηση μιας τέτοιας μελέτης είναι αμελητέο σε σχέση με την εξοικονόμηση ενέργειας η οποία θα επιτευχθεί. Εδώ είναι σημαντικό να σημειωθεί πως πέρα από την εξοικονόμηση ενέργειας επιτυγχάνεται επίσης η εξασφάλιση ενός πιο άνετου και υγιούς περιβάλλοντος διαβίωσης τόσο στο εσωτερικό του κτιρίου όσο και στον χώρο που το περιβάλλει. 

Ένα κτίριο δεν είναι απαραίτητο να βρίσκεται στην ύπαιθρο για να γίνει βιοκλιματικός σχεδιασμός, ακόμη και στο κέντρο της πόλης τα αποτελέσματα μπορούν να είναι θεαματικά. Επίσης ο βιοκλιματικός σχεδιασμός δεν είναι προνόμιο των λίγων. Όλα τα κτίρια σε κάθε μέρος του κόσμου θα έπρεπε να σχεδιάζονται με τέτοια κριτήρια, εξάλλου το κόστος  κατασκευής είναι ακριβώς το ίδιο με αυτό ενός συμβατικού κτιρίου.  

Ένας σημαντικός τομέας μελετών της Δ46 είναι η μελέτη βιοκλιματικών κτιρίων. Στόχος των παραγόμενων μελετών του γραφείου μας, είναι να εφαρμοστούν οι βιοκλιματικές αρχές για βιώσιμη και άνετη διαμονή εντός του κάθε κτιρίου με το μικρότερο δυνατόν κόστος κατασκευής και λειτουργίας.

Τα επίπεδα που λειτουργεί ο βιοκλιματισμός είναι δύο.
Στο πρώτο επίπεδο το οποίο ονομάζουμε «παθητικό βιοκλιματισμό» γίνεται πλήρης εκμετάλλευση των φυσικών πόρων της γης και του περιβάλλοντα χώρου (προσανατολισμός-κλίμα-μικροκλίμα) με τα ειδικά χαρακτηριστικά του κτιρίου.
Στο δεύτερο επίπεδο το οποίο ονομάζεται «ενεργητικός βιοκλιματισμός» ενισχύονται οι φυσικοί πόροι για οικονομική εκμετάλλευση, όπως παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκές κυψέλες ή ανεμογεννήτριες καθώς επίσης και η εκμετάλλευση της σταθερής υπό το έδαφος θερμοκρασίας με γεωθερμικές αντλίες για την εξοικονόμηση ενέργειας ψύξης-θέρμανσης του κτιρίου.

Η ιδιαιτερότητα που παρουσιάζει ένα κτίριο με βασικό προορισμό την κατοικία, είναι οι λειτουργίες που προβλέπονται από το κτιριολογικό πρόγραμμα (απαιτήσεις ιδιοκτήτη σε κύριους και βοηθητικούς χώρους) σε συνδυασμό με την κλίση του εδάφους, τον προσανατολισμό του οικοπέδου, την θέα, και το όμορο δομημένο περιβάλλον, για τον άμεσο και έμμεσο φωτισμό και αερισμό για την εξασφάλιση της θερμικής άνεσης, και ταυτόχρονα εξοικονόμησης ενέργειας.

 
 
       
   

Σύνδεσμοι:

 
       
 
website developed by D46 ©2007