Οι τομείς που καλύπτει η Δ46 είναι οι παρακάτω:

 • Πολεοδομικές μελέτες
 • Οικιστικές αναπτύξεις μικρής και μεγάλης κλίμακας
 • Βιομηχανικά κτίρια
 • Κτίρια Γραφείων
 • Κατοικίες - Πολυκατοικίες
 • Εσωτερική διακόσμηση
 • Διαμόρφωση Επαγγελματικών Χώρων (Εργονομία-Διακόσμηση)
 • Μελέτες περιβάλλοντα χώρου (Landscape-Hardscape)
 • Βιομηχανικός σχεδιασμός
 • Προκατασκευή
 • Αναπαλαιώσεις Παραδοσιακών Κτιρίων
 • Εκτιμήσεις Ακινήτων και Real Estate
 • Μελέτες Σκοπιμότητας

Για να καλυφθούν οι παραπάνω τομείς το Γραφείο Μελετών Δ46 συνεργάζεται σε μόνιμη βάση με επιστήμονες ειδικευμένους σε τομείς που έχουν άμεση σχέση με οικιστικά και γενικότερα αναπτυξιακά θέματα, και με πολύχρονη εμπειρία τόσο σε Εθνική όσο και σε Διεθνούς κλίμακας Έργα

Στην Δ46 για να καλύψουμε τις ανάγκες της αγοράς στο θέμα των τακτοποιήσεων ημιυπαίθριων χώρων και ρυθμίσεων αυθαίρετων κατασκευών δημιουργήσαμε 2 νέες υπηρεσίες που εντάσονται στα πλαίσια των νόμων 3843/2010 και 4014/2011.
 
       
 
website developed by D46 ©2007