01
02
03
04
05
06
07
08
09
 
Τίτλος:

Χρονολογία:
Τοποθεσία:
Μελετητές:

Κτίριο καταστημάτων και γραφείων.
2007
Ναύπλιο
Χ.Κ., Γ.Κ., Μ.Κ.

Το οικόπεδο βρίσκεται στο κέντρο του Ναυπλίου, επί της παραλιακής οδού Μπουμπουλίνας, και έχει επιφάνεια 1178 μ². Το σχήμα του είναι πολυγωνικό και σύμφωνα με το κτιριολογικό πρόγραμμα, το οποίο δόθηκε από τον πελάτη, θα έπρεπε να κατασκευαστεί κτίριο, επιφάνειας 2800 μ², με καταστήματα στο Ισόγειο, και γραφεία στους ορόφους.
Λόγο του υψηλού υδροφόρου ορίζοντα δεν προβλέπεται η κατασκευή υπογείων.

Μορφολογικοί λόγοι, αλλά και λειτουργικοί, επέβαλαν την ανάπτυξη του κτιρίου σε δύο διακεκριμένα τμήματα ορθογωνίου σχήματος, τα οποία εξαφανίζουν το ακανόνιστο σχήμα του οικοπέδου, προσφέρουν μεγαλύτερο πρόσωπο, στα υπό κατασκευή καταστήματα επιφάνειας 800 μ², καθώς και στους γραφειακούς χώρους που βρίσκονται στους ορόφους, επιφάνειας 2.000 μ²

Μεταξύ των δύο τμημάτων στο Ισόγειο δημιουργείται χώρος πεζών, και προβολής των καταστημάτων, με αποτέλεσμα στο ένα κτίριο τα καταστήματα να είναι διαμπερή, ενώ στο άλλο τμήμα τα καταστήματα εκμεταλλεύονται όλο το βάθος του οικοπέδου.

Οι όροφοι από τον πρώτο όροφο και πάνω συνδέονται με πεζογέφυρα ώστε να εξοικονομείται χώρος κλιμακοστασίου.

Τα υλικά του κελύφους είναι πέτρα, γυαλί, και χαλκός για την επικάλυψη.
Ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε ώστε η τελική μορφή, αν και σύγχρονη, να δένει με το παραδοσιακό οικιστικό περιβάλλον του Ναυπλίου.

 

 

 
       
 
website developed by D46 ©2007