01
02
03
04
05
06
07
08
09
 
Τίτλος:

Χρονολογία:
Τοποθεσία:
Μελετητές:

Συγκρότημα κατοικιών με καταστήματα
2007
Πόρτο Ράφτη
Χ.Κ., Γ.Κ.

Το οικόπεδο το οποίο βρίσκεται στην είσοδο του Πόρτο Ράφτη και έχει επιφάνεια 1.200 μ², είναι γωνιακό με έντονη κλίση κατά την μία πλευρά αυτού.

Το ζητούμενο είναι να κατασκευαστεί συγκρότημα 4 ανεξάρτητων κατοικιών, και δύο καταστήματα επί του προσώπου του κύριου δρόμου.
Στόχος της ,μελέτης είναι η εξασφάλιση της ιδιοτικότητας της κάθε κατοικίας, και η απρόσκοπτη θέα της προς τον κόλπο.

Στοιχεία μικροκλίματος ελήφθησαν υπ' όψιν στον βασικό σχεδιασμό των κατοικιών και την διάταξή τους στο οικόπεδο,  ώστε να γίνεται πλήρης εκμετάλλευση, του ηλιασμού, και των ανέμων που επικρατούν στην συγκεκριμένη περιοχή.

Βασικό στοιχείο το οποίο μελετήθηκε μορφολογικά, ήταν η αρμονική συνύπαρξη, δύο λειτουργιών, (κατοικίες - καταστήματα) χωρίς οι επαγγελματικοί χώροι, να μειώνουν μορφολογικά, και οικονομικά το ένα το άλλο.

Οι κατοικίες αναπτύσσονται σε δύο επίπεδα ανά δύο κατοικίες σε κάθε ένα, με είσοδο και θέσεις στάθμευσης αυτοκινήτων από το κάθετο δρόμο.

Κυρίαρχα οικοδομικά και μορφολογικά στοιχεία είναι η πέτρα και το ξύλο, με νησίδες επιχρισμένης τοιχοποιίας.

 

 
       
 
website developed by D46 ©2007