01
02
03
04
05
06
07
08
09
 
Τίτλος:
Χρονολογία:
Τοποθεσία:
Μελετητές:

Συγκρότημα κατοικιών
2005
Παλαιά Φώκαια
Χ.Κ., Γ.Κ.

Το κτήμα εκτός σχεδίου επιφάνειας 5.000 μ², βρίσκεται στην Παλαιά Φώκαια Αττικής, σε ένα οικόπεδο σχεδόν επίπεδο. Από το επίπεδο του εδάφους η θέα προς την θάλασσα, καλύπτεται από την βλάστηση, και διάφορα κτίρια μεταξύ του κτήματος και της παραλίας.

Η μελέτη προβλέπει την κατασκευή τεσσάρων ανεξάρτητων κατοικιών επιφάνειας 50 μ² εκάστη, οι οποίες αναπτύσσονται σε δύο επίπεδα.
Βασικός στόχος της μελέτης ήταν η τεχνητή διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου ώστε κάθε κατοικία να τοποθετηθεί σε θέση που από το ισόγειο να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη θέα προς την θάλασσα, και ταυτόχρονα, να δημιουργείται μία μορφολογική ποικιλία στους όγκους των μονάδων.

Στο συγκρότημα αυτό δημιουργήθηκε ψηφιακό τρισδιάστατο μοντέλο, αερισμού - ηλιασμού, για την οικονομική λειτουργία των κατοικιών, (ψύξη - θέρμανση - φωτισμός) με ταυτόχρονη χρήση της γεωθερμίας, καθ΄ όσον το μέγεθος του κτήματος επιτρέπει την εύκολη κατασκευή δικτύου για αυτή τη λειτουργία.
Στο κτήμα θα κατασκευαστούν 4 πισίνες οι οποίες θα θερμαίνονται από το σύστημα της γεωθερμικής αντλίας.

 

 
       
 
website developed by D46 ©2007