01
02
03
04
05
06
07
08
09
 
Τίτλος:
Χρονολογία:
Τοποθεσία:
Μελετητές:

Κτίριο γραφείων
2008
Κάτω Κηφισιά
Χ.Κ., Γ.Κ.

Το συγκεκριμένο ακίνητο βρίσκεται επί της Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας στο ύψος της Κηφισιάς και πρόκειται να στεγάσει γραφειακούς χώρους.

Το κτίριο είναι χωρισμένο σε 2 τμήματα με το κλιμακοστάσιο να τοποθετείται κεντρικά και την είσοδο αυτού στο Α' υπόγειο.

Μορφολογικά επελέχθησαν στοιχεία που να δημιουργούν οπτική στρέβλωση της προοπτικής του κτιρίου ώστε όντας αρκετά μικρό να φαίνεται μεγαλύτερο.

Το έργο βρίσκεται σεο στάδιο της τελικής μελέτης για την έκδοση οικοδομικής άδειας.


 

<
 
       
 
website developed by D46 ©2007