Τίτλος:
Χρονολογία:
Τοποθεσία:
Μελετητές:

Κτίριο κατοικιών, γραφείου, εστιατορίου, gallerie
2007
Ξηροπήγαδο Αρκαδίας
Χ.Κ., Γ.Κ., Μ.Κ.
Τίτλος:
Χρονολογία:
Τοποθεσία:
Μελετητές:
Συγκρότημα κατοικιών
2007
Κάτω Κηφισιά
Χ.Κ., Γ.Κ., Μ.Κ.
Τίτλος:
Χρονολογία:
Τοποθεσία:
Μελετητές::
Κτίριο καταστημάτων και γραφείων.
2007
Ναύπλιο
Χ.Κ., Γ.Κ., Μ.Κ.
Τίτλος:
Χρονολογία:
Τοποθεσία:
Μελετητές:
Συγκρότημα κατοικιών με καταστήματα
2007
Πόρτο Ράφτη
Χ.Κ., Γ.Κ.
Τίτλος:
Χρονολογία:
Τοποθεσία:
Μελετητές:
Μονοκατοικία
2000
Νέα Πεντέλη
Χ.Κ.
Τίτλος:
Χρονολογία:
Τοποθεσία:
Μελετητές:
Αυτόνομες παραθεριστικές κατοικίες με πισίνες.
2005
Παλαιά Φώκαια
Χ.Κ., Γ.Κ.
Τίτλος:
Χρονολογία:
Τοποθεσία:
Μελετητές:
Μονοκατοικία
2004
Νέος Βουτζάς
Χ.Κ.
Τίτλος:
Χρονολογία:
Τοποθεσία:
Μελετητές:
Κτίριο γραφείων
2008
Κάτω Κηφισιά
Χ.Κ., Γ.Κ.
 
Τίτλος:
Χρονολογία:
Τοποθεσία:
Μελετητές:
Μελέτη συγκροτήματος κατοικιών ναυπηγείων
1980
Dammam, Σ. Αραβία
Χ.Κ.
 
       
 
website developed by D46 ©2007