Σε αυτή την ενότητα παρουσιάζονται απόψεις και κείμενα των μελών. Αργότερα θα δημιουργηθεί forum για περαιτέρω συζήτηση με όσους έχουν να συμπληρώσουν πάνω στα συγκεκριμένα θέματα ή θέλουν να γράψουν οι ίδιοι για ένα θέμα που τους ενδιαφέρει στους τομείς σχετικούς με την Αρχιτεκτονική και το Δομημένο Περιβάλλον.

Τίτλος:
Συγγραφέας:
Χρονολογία:

Η τέχνη και η αρχιτεκτονική
Κονταρούδης Χρήστος
2007

 
       
 
website developed by D46 ©2007